top of page

Pilotfilm for the F|Fort FoundationAls projectleider en mede maker, realiseerde ik in opdracht van de F|Fort Foundation de pilotfilm

'Nu Pas' waarin Marte Kloosterman de kijker haar proces 'Van overleven naar leven' deelt.

Op 29 maart 2023 was de première tijdens het Symposium Durf! in het Stedelijk Museum in Amsterdam.


Het onzegbare verbeelden en daarmee het gesprek op gang brengen. Dat is het idee achter de kunstprojecten van de F|Fort Foundation.

Bewustwording | Troost | Erkenning, dat is waar F|Fort voor staat. Kunst voor kracht is het motto van de F|Fort Foundation.


Conceptontwikkeling en research: Emilie Hudig en Joeri Bleumer.

Regie, camera en montage: Joeri Bleumer.

Eindredactie: Emilie Hudig.


 

As project leader and co-maker, I realized the pilot film 'Nu Pas' on behalf of the F|Fort Foundation

in which Marte Kloosterman shares her process 'From survival to living' with the viewer.

The premiere was on March 29, 2023 during the Symposium Durf!

in the Stedelijk Museum in Amsterdam.


Imagining the unspeakable and thereby starting the conversation.

That is the idea behind the art projects of the F|Fort Foundation.

Awareness |Comfort |Recognition, that is what F|Fort stands for.

Art for strength is the motto of the F|Fort Foundation.


Concept development and research: Emilie Hudig and Joeri Bleumer.

Direction, camera and editing: Joeri Bleumer

Final editor: Emilie Hudig.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page